Õigusbüroo

Teenused

Esindamine tsiviilasjades, töövaidlustes, pankrotimenetlustes, haldusasjades, kriminaal– ja väärteosasjades, nii kohtuväliselt kui kohtus. 

Koostame vajadusel äridokumentatsiooni (lepingud, avaldused, teated ja kompromissid). 

Anname õigusalaseid konsultatsioone enne tehingute sooritamist. 

Korraldame ja viime ise läbi õppepäevi õigusalastel teemadel. 

Kokkuleppel õigusalane koolitus koolides vastavalt õppekavale.